Zheng-Hong Lu

Zheng-Hong Lu

Material Science and Engineering

FASE

Research Focus: Materials

Contact: zhenghong.lu@utoronto.ca

View Bio: https://mse.utoronto.ca/faculty-staff/professors/lu