Sheng Liu

Sheng Liu

Rotman School of Management

Rotman

Research Focus: Climate Modelling

Contact: shg.liu@utoronto.ca

View Bio: https://discover.research.utoronto.ca/21123-sheng-liu